Лабораторія комп’ютерних мереж


Лабораторія забезпечує вивчення дисциплін:

  1. Мережеві операційні системи.
  2. Операційні системи.

Студенти навчаються:

  1. Встановлювати та адмініструвати операційні системи (ОС).
  2. Здійснювати аналіз процесу завантаження ОС.
  3. Працювати з командною оболонкою ОС.
  4. Працювати з файловою системою.
  5. Встановлювати, оновлювати та видаляти програмне забезпечення, контролювати його роботу.
  6. Забезпечувати захист ОС і налаштовувати мережевий друк.
  7. Працювати з пристроями вводу-виводу інформації; прикладним програмним забезпеченням загального й навчального призначення: операційною системою, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, інформаційно-пошуковими системами, програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями.
  8. Здійснювати пошук інформації в глобальній мережі Інтернет.

Наступна лабораторія