Попередня лабораторія

Лабораторія “Програмування”.

Містить наступне обладнання:

 1. Персональні комп’ютери (2,26 ГГц, 256 Mb, 80 Gb) -14 шт.
 2. Комутатор (D-Link 16 port 10/100).

Обслуговує такі дисципліни:

 1. Основи інформатики (20 лабораторних робіт).
 2. Програмування (35 лабораторних робіт).

Лабораторні та практичні заняття проводяться з використанням ПК та наступним програмним забезпеченням:

 1. Операційна система Windows 7.
 2. Програми Delphi, Pascal.
 3. Веб – браузери: Google Chrome, Internet Explorer; Mozillа.
 4. Microsoft office: Word, Excel, Power Point, Access.

Студенти навчаються:

 1. Здійснити вибір, встановлювати та налогоджувати необхідне програмне забезпеченя.
 2. Переводити поставлену задачу на алгоритм мови програмування, розробляти програмний код.
 3. Здійснювати запуск та відлагодження програми, аналізувати результати виконання програми та вносити зміни.
 4. Основам візуального програмування; особливостям програмування в середовищі Delphi та Pascal.
 5. Працювати з пристроями вводу-виводу інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й навчального призначення: операційною системою, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, інформаційно-пошуковими системами, програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями;
 6. Здійснювати пошук інформації в глобальній мережі Інтернет.

 

Наступна лабораторія