Попередня лабораторія

Лабораторія «Мультиплексних технологій»

Містить наступне обладнання:

 1. Watson4 (Передача цифрового потоку Е1) – 2шт.
 2. Muxpro -7100 (Оптичне ущільнення каналів ТЧ (1920 каналів) – 2шт.
 3. uMSPP-155e (STM-1) (Обладнання SDH(63×Е1))- 2 шт.
 4. EMX 100C (Апаратура ущільнення цифрових потоків PDH (4×Е1)) – 2шт.
 5. АТС Panasonic- 100КХ-ТDA (Сучасна цифрова АТС на 100 номерів).
 6. Cisco 8000 (Обладнання мереж передачі даних- 4порти LAN 100Mb; ЛТ-1Gb)- 2шт.
 7. ВОЛЗ (ОКЛ- 0,3/4-12/0)(Діючі моделі мереж волоконно-оптичних ліній зв’язку) – 2шт.
 8. Персональні комп’ютери ( CPU 1,6Gh, RAM 512MB, HDD80GB, LAN 100Mb/c, OS Windows)- 10шт.
 9. Осцилографи (С1-77 (двоканальний)- 6шт.
 10. Частотоміри (Ч3-63)- 6шт..
 11. Цифрові вольтметри (Щ4300)- 6шт.
 12. Аналізатор потоку Е1 «Беркут» 1шт. (Цифровий прилад для вимірювання параметрів цифрових потоків ОЦК, Е1).
 13. Рефлектометри – FОD – 7003 1шт., АQ 7210 -1шт,( Цифровий прилад для аналізу та вимірювання параметрів оптичних ліній зв’язку).
 14. Мультимедійний комплекс Ерson (Для супроводження відеофільмами, слайдами, презентаціями лекцій ).
 15. Обладнання для забезпечення Wi-Fi доступу до мережі Internet.
 16. СЛР (Обладнання для проведення лабораторних і практичних робіт для закріплення знань з основ теорії передачі інформації) -5шт.

Обслуговує дисципліни:

 1. «Системи передачі електрозв’язку» (45 лабораторних і практичних робіт ).
 2. «Технічне обслуговування станційного обладнання» (18 лабораторних і практичних робіт).
 3. «Навчальна практика (за проф. спрямуванням)» (72 практичних робіт).

Всі лабораторні та практичні заняття проводяться з використанням комп’ютерної та оргтехніки, за допомогою якої здійснюється інсталяція, налаштування і технічне обслуговування апаратури зв’язку. Супровід лабораторних та практичних робіт забезпечується слайдами, фотографіями обладнання, що використовується на мережах, а також демонстрацією відеороликів.

На базі мереж волоконно-оптичних ліній зв’язку та цифрових АТС створено діючу модель телекомунікаційної мережі, що дозволяє підключати, інсталювати обладнання, проводити сеанси зв’язку та за допомогою вимірювальних приладів досліджувати процеси передавання цифрових сигналів та контролювати їх параметри.

Студенти навчаються:

 1. Здійснювати налаштування сучасного телекомунікаційного обладнання .
 2. Підключати обладнання зв’язку до інформаційної мережі.
 3. Інсталювати програмне забезпечення систем передачі.
 4. За допомогою вимірювальних приладів досліджувати процеси передачі цифрових сигналів та контролювати їх параметри в інформаційній мережі.

 

Наступна лабораторія