Продовження освіти

Після закінчення коледжу випускники, котрі здобули кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста отримують можливість продовжувати освіту для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр (на третій курс) у Державному університеті телекомунікацій, у Національному університеті Львівська політехніка:

Logo-54_mQ1EEnbaErD

 

 

 

 

 

 

 

  • напрям підготовки  “Телекомунікації” (за спеціальностями “Інформаційні мережі зв’язку” та “Телекомунікаційні системи та мережі”);
  • напрям підготовки “Комп’ютерна інженерія” (за спеціальностями “Комп’ютерні системи та мережі”, “Системне програмування” та “Спеціалізовані комп’ютерні системи”).

У Львівському національному університеті ім. Івана Франка

 

logo

 

  •  напрям підготовки  “Комп’ютерна інженерія” (за спеціальностями “Комп’ютерні науки”, “Прогамна інженерія” та “Комп’ютерна інженерія”).