ЗІ

Перелік питань

1. Що називають редагуванням документів в Word?

2. Що таке набір математичних формул в Word?

3. Які дії треба виконати для виведення на екран панелі інструментів в Word?

4. Для чого призначений табличний процесор Excel?

5. Як змінюються відносні адреси при копіюванні формул в Excel?

6. З якою метою слід використовувати абсолютну адресу у формулах Excel?

7. Яку команду необхідно виконати для того, щоб отримати відображення формули у комірці Excel?

8. Що таке програма?

9. Скільки елементів містить масив VAR А: ARRAY[13..73] OF REAL?

10. Яке значення S отримаємо в результаті виконання даного фрагменту програми якщо N=4
I=1; WHILE I <= N DO BEGIN S:= S+ I; I:=I+1; END;

11. Скільки разів буде виконано в циклі фрагмент Pascal програми:
S:=0; FOR K:=6 DOWNTO 10 DO S:=S+ 2*K;

12. Вкажіть, які із записаних на мові Pascal змінних є цілими (var s, d, a: real; x, h, f: integer; x1, x2, x3: char;)

13. Які оператори використовують для створення циклічних програм?

14. Вкажіть результат виконання даного фрагменту Паскаль – програми
A=12; B=4; C=2*B-A; F:=A+B; WRITELN(C, F);

15. Яке значення S отримаємо в результаті виконання даного фрагменту Pascal програми:
S:=0; FOR K:=10 DOWNTO 6 DO S:=S+ K;

16. З яких компонентів складається система прийому/передачі інформації?

17. Які типи ущільнення використовуються в шумоподібних системах?

18. Що передбачає технологія частотного поділу середовища?

19. Що таке програмні модеми?

20. Які налаштування виконуються в процесі діагностики модемного з’єднання?

21. Яка технологія передбачає організацію симетричної лінії передачі даних?

22. Що дозволяє сімейство стандартів MPEG?

23. Що забезпечує транкінговий радіозв’язок?

24. Яка технологія використовується для розгортання локальної безпровідної мережі?

25. Що входить до повного складу стільникової мережі?

26. Як здійснюється тарифікація в технології GPRS?

27. Який множинний доступ використовує технологія 3G?

28. Що таке технологія GPS?

29. Що визначає концепція Trіple Play?

30. Що таке IP-телефонія?

31. Що таке інтелектуальні модеми?

32. Яка система призначена для трансляції телевізійних сигналів в коаксіальному середовищі?

33. Який сигнал за рівнем необхідний і достатній для використання телевізійними абонентськими приймачами?

34. Яку роздільну здатність забезпечує технологія HDTV?

35. Які вимоги до швидкості передачі в каналі ставить технологія HDTV?

36. Що таке GPRS?

37. Що належить до повної системи супутникового зв’язку?

38. Що таке IPTV?

39. Розрахуйте маску підмережі та діапазон корисних ір- адрес для ір-адреси 192.128.1.0 та мережевого префіксу /10

40. Як називається клієнт, що отримав інформацію та надає її для користування іншим клієнтам в BitTorrent мережах?

41. Як називаються структуровані дані, що представляють собою характеристики описуваних сутностей з метою їх ідентифікації, пошуку, оцінювання та керування?

42. В якій частині html – документа записано загальні технічні відомості або додаткова інформація про документ?

43. Пріоритети селекторів CSS.

44. Який тег мови HTML є блочним та використовується для виділення фрагменту документу з метою зміни його вмісту?

45. На якому рівні моделі OSI працює протокол FTP?

46. Який протокол прикладного рівня використовується для доступу до електронної пошти?

47. Який протокол використовується клієнтом для доступу до повідомленнь електронної пошти на сервері?

48. Який протокол використовується для пересилання електронної пошти до поштового сервера або з клієнта-комп’ютера, або між поштовими серверами?

49. Яка команда використовується для миттєвого перезапуску Web- серверу Apache?

50. Як називаються безтрекерні системи в BitTorrent мережах?

51. Який протокол запит/відповідь базується на tcp і широко використовується для запитів бази даних для того, щоб визначити власника доменної зони, ip-адреси , або автономного системного номера в Інтернеті?

52. На якому рівні моделі OSI працює протокол ІP?

53. Який формат використовується p2p системою розповсюдження файлів BitTorrent для збереження і передачі вільно структурованих даних?

54. Яка максимальна швидкість потоку Е1?

55. Як називають процес встановлення з’єднання?

56. Який з блоків ЦСК КВАНТ-Е забезпечує узгодження з системою ущільнення ІКМ-30?

57. Яка максимальна абонентська ємність блоку БАЛД на станції КВАНТ-Е?

58. Скільки периферійних модулів можна максимально підключати до блоку УКС 32?

59. За яким принципом побудована цифрова система комутації ЄС-11?

60. Яка мінімальна ємність станції ЄС-11?

61. Що входить в структуру блоку БЛС?

62. На скільки потоків E1 розрахований блок комутації й керування (БКК)?

63. Скільки можна підключити цифрових з’єднувальних ліній до касети ЦСЛ ЦСК Квант-Е?

64. Яка з структур інформаційних мереж забезпечує максимальну гнучкість?

65. Скільки рівнів включає еталонна модель взаємодії відкритих систем (ВВС-OSI)?

66. Який з рівнів еталонної модель взаємодії відкритих систем (ВВС) є найнижчим?

67. Який метод комутації забезпечує організацію каналу в реальному часі?

68. Що здійснює комутацію з’єднань в одній лінії в різних часових каналах?

69. За допомогою якої команди в ОС Windows можна отримати доступ до “Політики локального комп’ютера”?

70. Яка команда ОС Linux призначена для пошуку?

71. Яка з частин мережевої ОС відповідає за функції розподілу оперативної пам’яті між процесами, планування і диспетчеризації процесів, управління процесорами в мультипроцесорних машинах та управління периферійними пристроями?

72. Що здійснюється при витісняючій багатозадачності рішення про перемикання процесора з одного процесу на інший?

73. Робота в привілейованому режимі при якому виконується мінімум функцій по управлінню апаратурою тоді як функції ОС більш високого рівня виконують спеціалізовані компоненти ОС. На базі чого будується дане ядро?

74. Для якого типу багатозадачних ОС головною метою і критерієм ефективності є вирішення максимального числа завдань в одиницю часу?

75. Як називається абстракція, що описує програму, яка виконується?

76. Що таке кластерна система?

77. Чим описується стан операційного середовища?

78. За допомогою якої команди в ОС Window можна отримати доступ до системного реєстру?

79. Яка команда в ОС Linux призначена для зміни каталогу?

80. Яка команда в ОС Linux призначена для відображення вмісту каталогу?

81. Яка команда в ОС Linux призначена для зміни каталогу на рівень вище?

82. Яка команда в ОС Linux призначена для копіювання файлів?

83. До якого класу відноситься дана IP – адреса 172.16.10.10?

84. Який тип пам’яті підтримує обмін даними в два рази швидше ніж SDRAM і здійснює передачу даних двічі за цикл, що збільшує продуктивність?

85. Який тип роз’єму відео має розетку з 24 або 29 контактами і здійснює стискання цифрового потоку відео при передачі даних на монітор?

86. Яка максимальна кількість пристроїв може бути підключена одночасно до одного порту USB?

87. Як слід суміщати контакти при встановленні процесора в роз’єм ZIF?

88. Який розділ реєстру містить інформацію про апаратне і програмне забезпечення комп’ютера?

89. Впродовж якого етапу процесу лазерного друку тонер накладається на невидиме зображення?

90. Який периферійний пристрій використовується для відтворення паперових документів в електронні файли?

91. Який засіб системи призначений для оптимізації розміщення файлів на жорсткому диску для швидшого доступу до них?

92. Який тип пам’яті використовується в ноутбуках?

93. Який пристрій призначений для відновлення сигналу в мережі без її сегментації?

94. До якого типу мережі відноситься мережа Інтернет?

95. Як називається набір десяткових значень, розділених крапками, який використовується для відділення частини IP -адреси, що вказує на адресу мережі, від частини, що відноситься до вузла мережі?

96. Який тип кабелю широко використовується в мережах Ethernet?

97. Який мережевий протокол виконує функцію перетворення мережевих імен (наприклад, www.dut.com.ua) в унікальні ІР -адреси?

98. Який протокол призначений для перетворення ІР-адрес в МАС-адреси локальної мережі?

99. Який матеріал використовується для виготовлення друкованих плат?

100. Який матеріал належить до напівпровідників?

101. Що таке паяльна паста та для чого вона призначена?

102. Який монтаж називається поверхневим?

103. Для чого призначений флюс?

104. Який припой має найменшу температуру плавлення?

105. Що називається пайкою?

106. Які параметри синосуїдального сигналу можна визначити за допомогою осцилографа?

107. Який опір та допуск резистора зображеного на рисунку?
107

108. Який тип, потужність, опір та допуск резистора зображеного на рисунку?

108
109. На умовному маркуванні транзистора вказано КТ315А. Що це означає?

110. Що вимірює прилад зображений на рисунку?

110
111. Яку виміряну величину показує мультиметр зображений на рисунку?

111

112. Чи справний резистор, якщо мультиметр показує такі значення?

112
113. Чи справний конденсатор, якщо мультиметр показує такі значення?

113
114. Які матеріали належать до діелектриків?

115. Яка ємність конденсатора зображеного на рисунку?

115
116. Який тип та параметри радіоелемента зображеного на рисунку?

116
117. На якому рисунку зображений біполярний транзистор n-p-n типу?

117
118.Який тип корпуса транзистора зображено на рисунку?

118
119. Які параметри фізичних величин можна виміряти приладом зображеним на рисунку?

119
120. Чи справний діод, якщо мультиметр показує такі значення?

120
120_1
121. Чи справний конденсатор, якщо мультиметр показує такі значення?

121
121_1
122. Яку виміряну величину показує мультиметр зображений на рисунку?

122

123. Що вимірює прилад зображений на рисунку?

123
124. На місці якої перемички має бути підключений амперметр, для вимірювання сили струму, який протікає через резистор R1?

124
125. Чому рівні амплітуда та частота сигналу, заміряного осцилографом, якщо значення їх вертикальної та горизонтальної розгорток становлять: 20В/под, 20мс/под

125
126. Який спосіб монтажу радіокомпонентів називається наскрізним друкованим монтажем?

127. Який електронний компонент призначений для поверхневого монтажу?

127
128. Яка послідовність операцій пайки у технології поверхневого монтажу?

129. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

130. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці?

131. Як називається пристрій, що призначений для виявлення дефектів у лініях локаційним методом?

132. Що відноситься до організації роботи цеху обслуговування комп’ютерної мережі на підприємствах різних відомств?

133. Для чого призначена функція ping?

134. Яким чином проводиться відновлення функціонування периферійних пристроїв при виході їх з ладу?

135. З якою періодичністю перевіряють відповідності напруг та струмів силового обладнання ЕЖ (випрямних пристроїв, інверторів, конверторів…)?

136. В чому заключається основне завдання DSLAM?

137. Що необхідно для реалізації телефонного з’єднання та з’єднання ADSL?

138. Яка роль сплітера при підключенні ADSL-модема?

139. При якому рівні шуму людині перебувати категорично забороняється?

140. Як прийнято називати відношення рівня потужності отриманого сигналу до рівня потужності вихідного, виражене в децибелах?

141. Що забезпечує компенсація відбитого сигналу?

142. Яка з технологій забезпечує найшвидшу передачу даних?

143. Яка періодичність вимірювання напруги, густини електроліту (окрім герметичних) в усіх акумуляторах акумуляторної стаціонарної батареї, ЕЖУ буферної системи?

144. Що входить до складу оперативно-технічної документації?

145. Що таке DOCSIS?

146. Яку швидкість каналу downstream забезпечує стандарт DOCSIS2.0 ?

147. Як називаються команди hayes-сумісних модемів?

148. В які терміни проводиться профілактика функціональних блоків персонального комп’ютера та його периферійних пристроїв?

149. В які терміни проводиться профілактика засобів оргтехніки?

150. Що входить в профілактику засобів оргтехніки?

151. Які базові параметри абонентської лінії вимірюються при первинній діагностиці?

152. Яку команду посилає hayes-сумісний модем при успішному виконанні команди?

153. Як працюють пристрої у схемах ущільнення із частотним поділом?

154. З використанням чого здійснюється ущільнення при часовому поділі каналів?

155. Від чого залежить об’єм переданої інформації на конкретній частоті?

156. Що входить в обов’язки обслуговуючого персоналу на робочому місці при роботі технічних засобів та обладнання згідно нормативних показників?

157. Згідно якого документу виконуються основні види профілактичних робіт при технічному обслуговуванні комп’ютерів та перефірійних пристроїв?

158. Від чого живиться мікросхема пам’яті CMOS?

159. Що визначає формфактор системної плати?

160. Що підключається до системного контролера через системну шину?

161.У якому типі пам’яті комірки представлені у вигляді мікроконденсаторів?

162. Скільки байт займає сектор?

163. Які є стандарти інтерфейсів вінчестерів?

164. Яким чином здійснюється перевід з однієї одиниці інформації в іншу?

165. З яких трьох обов’язкових частин складається операційна система?

166. Які ознаки свідчать про неполадки, пов’язані з драйверами?

167. Як називається комп’ютер, що надає свої ресурси спільного використання?

168. Під час чого утворюються сектори й доріжки?

169. Який порядок форматування накопичувача на жорсткому диску?

170. Яка напруга може бути всередині системного блока у виключеному режимі і при включеній розетці?

171. Яка утиліта операційної системи Windows показує усі проміжні маршрутизатори на шляху до вузла призначення?

172. Використання якого протоколу дозволяє проводити моніторинг стану активного обладнання комп`ютерних мереж?

173. Що таке BIOS?

174. Що таке оперативна пам’ять?

175. Скільки байт виділяється на адресу формату IPv6?

176. На які різновиди поділяються принтери?

177. Для чого призначена кеш-пам’ять першого рівня?

178. Для чого призначена кеш-пам’ять другого рівня?

179. Що дозволяє комп`ютерам автоматично отримувати IP-адресу та інші параметри, необхідні для роботи в мережі?

180. Які існують типи блоків живлення ПК?