До уваги абітурієнтів

Звертаємо Вашу увагу, що згідно Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, є обов’язковою наявність у ступника документіа, який посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виполняється 14 років після 01 травня 2018 року).

Відповідно до статті 21 Закону України “Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтвержують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон), документом, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України. Наразі паспорт громадянина Україна виготовляється у формі картки, що містить безконтактний носій.

З 01 жовтня 2016 року набрали чинності зміни до статті 21 Закону в частині встановлення зобов’язання отримання паспорту громадянина України після досягнення чотирнацятирічного віку. Відповідно до пункту 1 розділу V “Перехідні положення” Закону документи, що посвідчують особу, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні

до уваги1

до уваги2