Науково-педагогічні кадри

Формування кадрового складу коледжу здійснюється відповідно до законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, а також Положення Львівського коледжу Державного університету телекомунікацій та штатного розпису.

 

і

Директор та п’ятеро завідувачів відділень мають наукові ступені кандидатів наук, помічник директора має наукову ступінь доктора наук і вчене звання професора, заступник директора з навчальної роботи та голови циклових комісій мають кваліфікацію, яка відповідає профілю ліцензованих спеціальностей.
Навчально-виховну роботу здійснюють науково-педагогічні працівники, серед яких троє докторів наук, 14 кандидатів наук. Штатна чисельність педагогічних кадрів всього – 87
в т.ч. науковців – 17
вищої категорії – 32
І категорії – 24
старших викладачів – 8
викладачів-методистів – 2

Середній педагогічний стаж складає 21 рік, середній вік педагогічних працівників – 51 рік.

Серед педагогічних працівників – семеро Почесних зв’язківців України, двоє – Відмінники освіти України, 27 нагороджені Почесними грамотами Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

Адміністрація Львівського коледжу ДУТ

Директор коледжу, к.п.н. Дещинський Юрій Леонтійович

1

Заступник директора з навчально-виховної роботи Мурін Олексій Степанович

2

Заступник директора з навчально-виробничої роботи к. ф.-м.н., Плешівський Ярослав Миколайович

3

Заступник директора з виховної роботи Залога Ольга Володимирівна

4

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Щерба Володимир Франкович

5

Головний бухгалтер Яськів Ольга Григорівна

6

Завідувач навчально-методичним кабінетом, к.і.н., доцент Маніта Василь Іванович

8

Завідувач відділення, к.т.н. Бохонко Богдан Адамович

9

Завідувач відділення, к.т.н., доцент Семянистий Костянтин Сергійович

10

Завідувач відділення, к.т.н., ст.н.с. Хавалко Віктор Михайлович

11

Завідувач відділення, к.т.н., доцент Хархаліс Ігор-Роман Романович

12

Завідувач відділення, к.т.н., ст.н.с. Худий Андрій Михайлович

13

Голова циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки,

к.ф.н. Жукова Наталя Володимирівна

14

Голова циклової комісії багатоканального електрозв’язку,

к.т.н. Романюк Анатолій Володимирович

17

Голова циклової комісії автоматичного електрозв’язку Пелещак Богдан Михайлович

18

Голова циклової комісії обслуговування комп’ютерної техніки,

к.т.н. Кужій Любомира Іванівна

19