Науково-педагогічні кадри

Формування кадрового складу коледжу здійснюється відповідно до законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, а також Положення Львівського коледжу Державного університету телекомунікацій та штатного розпису.

 

і

Директор та п’ятеро завідувачів відділень мають наукові ступені кандидатів наук, помічник директора має наукову ступінь доктора наук і вчене звання професора, заступник директора з навчальної роботи та голови циклових комісій мають кваліфікацію, яка відповідає профілю ліцензованих спеціальностей.
Навчально-виховну роботу здійснюють науково-педагогічні працівники, серед яких троє докторів наук, 14 кандидатів наук. Штатна чисельність педагогічних кадрів всього – 87
в т.ч. науковців – 17
вищої категорії – 32
І категорії – 24
старших викладачів – 8
викладачів-методистів – 2

Середній педагогічний стаж складає 21 рік, середній вік педагогічних працівників – 51 рік.

Серед педагогічних працівників – семеро Почесних зв’язківців України, двоє – Відмінники освіти України, 27 нагороджені Почесними грамотами Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

Адміністрація Львівського коледжу ДУТ

1

Директор коледжу, к.п.н. Дещинський Юрій Леонтійович

2

Заступник директора з навчально-виховної роботи Мурін Олексій Степанович

3

Заступник директора з навчально-виробничої роботи к. ф.-м.н., Плешівський Ярослав Миколайович

4

Заступник директора з виховної роботи Залога Ольга Володимирівна

5

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Щерба Володимир Франкович

6

Головний бухгалтер Яськів Ольга Григорівна

8

Завідувач навчально-методичним кабінетом, к.і.н., доцент Маніта Василь Іванович

25396100_113944729399579_7040362116284272308_n

Завідувач відділення, Юнак Остап Миронович

20664503_1651929788174364_6670879810797163098_n

Завідувач відділення, Стахів Володим Михайлович

17

Голова циклової комісії

к.т.н. Романюк Анатолій Володимирович

18

Голова циклової комісії  Пелещак Богдан Михайлович

11

 к.т.н., доцент Хавалко Віктор Михайлович

12

к.т.н., доцент Хархаліс Ігор-Роман Романович

13

к.т.н., ст.н.с. Худий Андрій Михайлович

14

к.ф.н. Жукова Наталя Володимирівна

19

Голова циклової комісії обслуговування комп’ютерної техніки,

к.т.н. Кужій Любомира Іванівна