Спеціальності

Ліцензія міністерства освіти і науки України
ld2u7h6oyLs
h7qltwBWlU0
5.05090308 – Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

1


Освітній рівень – неповна вища освіта.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Кваліфікація – технік апаратних засобів інформатизації.

Прийом до коледжу – на основі 9 та 11 класів.

Професійна діяльність  оператор електронно-обчислювальних машин; технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; технік з конфігурованої комп’ютерної системи та ін.
Зміст умінь: збір та конфігурування комп’ютера із складових; діагностика несправностей комп’ютера з її подальшим усуненням; встановлення операційних систем та антивірусних програм; програмування модемів і маршрутизаторів; інсталяція програмних платформ; налагодження поштових клієнтів; встановлення серверних систем, налагодження серверів типу проксі, FTP, Web та DNS; забезпечення доступу клієнта до Internet існуючими технологіями інфокомунікацій; розробка програм для локалізації аналізу і усунення виникаючих проблем при роботі комп’ютерного обладнання, написання програмних додатків на мовах Pascal, C++, HTML, Java.
У процесі навчання студенти вивчають мови програмування, технології Інтернет, а також функціонування комп’ютерних мереж і систем. Базовими  для підготовки фахівців за даною спеціальністю є лабораторії «Комп’ютерних мереж  та систем», «Апаратних засобів інформатизації», «Інформаційних мереж», а також «Програмування» та «Системного програмування» та ін.
Після закінчення навчання за спеціальністю випускники коледжу можуть працювати у підприємствах, установах, банках для обслуговування комп’ютерних мереж; обладнання, що забезпечує доступ до Інтернет, а також експлуатації і розробки програмного забезпечення.

5.05010201 – Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

6


Освітній рівень – неповна вища освіта.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Кваліфікація – технік обчислювальної техніки
Прийом до коледжу – на основі 9 та 11 класів.
Професійна діяльність  –  керівник підрозділів комп’ютерних послуг, начальник зміни, технік обчислювального центру, оператор комп’ютерної техніки та ін.
Зміст умінь: організація локальної комп’ютерної мережі; підключення користувачів до комп’ютерної мережі; налагодження та ремонт активного мережного обладнання та оргтехніки; здійснення технологічної підтримки функціонування локальної комп’ютерної мережі; встановлення мережних операційних систем; реалізація заходів з архівування, резервного копіювання та аварійного відновлення даних; інсталяція програмних платформ; програмування вмонтованих мікроконтролерів; написання програм на мовах Pascal, C++, HTML, Java.
Підготовку за даним фахом здійснюють педагогічні працівники високої кваліфікації у чотирьох лабораторіях і двох майстернях оснащених сучасною комп’ютерною і оргтехнікою.
У процесі навчання студенти вивчають структуру, принцип роботи комп’ютерної техніки; мови програмування; методичні засади ремонту, обслуговування і організації комп’ютерних мереж та ін.
Після закінчення коледжу випускники працюють в інформаційних центрах підприємств, установ та банків. Займаються питаннями обслуговування комп’ютерних мереж і ремонту засобів оргтехніки.

5.05090302 – Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки

4


Освітній рівень – неповна вища освіта.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Кваліфікація – технік апаратури зв’язку і оргтехніки.
Прийом до коледжу – на основі 9 та 11 класів.
Професійна діяльність  технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; технік з ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки;  технік з ремонту апаратури зв’язку та ін.
Зміст умінь: підтримка інформаційного середовища підприємства, комунікація із зовнішніми підприємствами з питань обміну файлами, інсталяція та тестування програмних та апаратних комплексів, діагностика несправностей телекомунікаційної та комп’ютерної техніки з її подальшим усуненням, інсталяція операційних систем, встановлення та налагодження антивірусних програм, написання програмних додатків на мовах Pascal, C++.
Досвідчені науково-педагогічні працівники здійснюють підготовку майбутніх фахівців за даною спеціальністю в лабораторіях і майстернях комп’ютерної техніки та апаратури зв’язку, де вивчається будова та принципи функціонування базових вузлів комп’ютерної техніки і апаратури зв’язку із монтованими мікроконтролерами. Студенти вивчають принципи побудови та  структуру сучасних інформаційних мереж.
Випускники коледжу після закінчення навчання можуть працювати у підприємствах, установах і банках з метою обслуговування  корпоративних локальних комп’ютерних та телекомунікаційних мереж, займатись ремонтом комп’ютерної техніки і апаратури зв’язку із монтованими мікроконтролерами.

5.05090301 – Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку

1


Освітній рівень – неповна вища освіта.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Кваліфікація – технік електрозв’язку.
Прийом до коледжу – на основі 9 та 11 класів.
Професійна діяльність –  електромеханік зв’язку,  електромонтер з ремонту та обслуговування  апаратури зв’язку; інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку; диспетчер і технік електрозв’язку та ін.
Зміст умінь: здійснення технічної підтримки функціонування телекомунікаційної мережі підприємства, забезпечення постійного та широкосмугового доступу до мережі Internet, створення комутованого доступу до мережі Internet для корпоративних підприємств, забезпечення віртуального ІР-з’эднання з ввикористанням технологій ADSL для провайдерів, усунення несправностей у засобах оргтехніки, виконання регламентних програмних процедур, написання програмних додатків на мовах Pascal, C++  .
Переважна більшість науково-педагогічних працівників, котрі забезпечують підготовку фахівців даного профілю, мають значний досвід виробничої діяльності. При вивченні волоконно-оптичних, радіорелейних і супутникових систем передачі використовуються чотири спеціалізовані лабораторії, які оснащені аналоговими і цифровими системами, вимірювальними приладами та комп’ютерною технікою.
Базвими лабораторіями для підготовки молодших спеціалістів за цією спеціальністю є лабораторія “Мультиплексорних технологій” і лабораторія “Інформаційних мереж зв’язку”.
Випускники скеровуються на роботу  на підприємства зв’язку, спеціального зв’язку, урядового зв’язку, а також установи та організації для обслуговування корпоративних телекомунікаційних мереж.